Aktualności

22 sie 2014

Projekt - Z myślą o jutrze

Z dniem 1.08.2014 Centrum Ewaluacji i Zarządzania Projektami rozpoczęło realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Z myślą o jutrze.